Avelshanar

Dessa hanar har trevligt temperament och är väldigt arbetsvilliga, alla har godkända dragprov i Sverige och genomfört hälsokontroller med HD A eller HD B, ED 0, PN fria antingen heriditärt eller fritestade och ua på ögonlysning (eventuellt måste ögonlysning uppdateras innnan parning) klicka på respektive hanes namn för mer detaljer. Vid intresse att använda någon hane kontakta mig via mail milesofsmile@milesofsmile.se

Miles Of Smile Winterdream Dino 

Miles of Smile Colorful First Born

Mils Of Smile Colurful Red