20160921, 6 veckor

valp-1-tik-1_miles-of-smile-glorious-scepter
Miles Of Smile Glorious Scepter Tingad och kommer flytta till Kiruna 🙂
valp-2-tik-2_miles-of-smile-glorious-akka
Miles Of Smile Glorious Akka Tingad och kommer flytta till Malmö 🙂
valp-3-hane-1_miles-of-smile-glorious-kuzey
Miles Of Smile Glorious Kuzey Tingad och kommer flytta till Oslo 🙂
valp-4-hane-2-miles-of-smile-glorious-freke
Miles Of Smile Glorious Freke Tingad och kommer flytta till Kiruna 🙂
valp-5-tik-3-miles-of-smile-glorious-minerva
Miles Of Smile Glorious Minerva Kommer stanna på kenneln 🙂
valp-6-tik-4-miles-of-smile-nonoma
Miles of Smile Glorious Nonoma Tingad och kommer stanna i Skåne 🙂
valp-7-hane-3-miles-of-smile-number-one
Miles Of Smile Number One Kommer stanna på kenneln 🙂